Chesapeakekerhon sivut päivittyvät

11.10.2018

Chesapeakekerho haluaa uudistaa internet -sivunsa tämän syksyn aikana. 
Sivupäivityksen tarkoituksena on tarjota lisää tietoa chessin omistajille 
ja chessin hankintaa suunnitteleville. 
Tervetuloa marraskuussa tutkailemaan uudistettuja sivua!