Uusi vanha WD-testi

17.12.2019

ACC:n muutettua suhtautumistaan WD-testin järjestämiseen Pohjois Amerikan ulkopulella, jää tällä hetkellä parhaaksi vaihtoehdoksi tulevaisuudessa vertailla koiriamme Euroopan sisällä CBRC UK:n  masinoima  Working Chesapeake Test

Seuraava mahdollisuus tähän olisi 19.4. Rogate, West Sussex, UK.