Periytyvätkö ne sittenkin ?

24.1.2020

Eri koiraroduilla on tyypillisiä käyttäytymispiirteitä, ja niihin vaikuttavat geenit näyttävät sisältyneen koirien perimään. Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat nyt löytäneet 131 koirien käyttäytymiseen liittyvää geenialuetta.

”Persoonallisuuspiirteet samoin kuin käyttäytymisongelmat ovat aika rotutyypillisiä. Eri roduilla on vähän erilaisia taipumuksia. Se viittaa siihen, että perimällä on ihan merkittävä rooli”, sanoo molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi Helsingin yliopistosta.

Hän ei osallistunut yhdysvaltalaiseen tutkimukseen mutta kartoittaa itsekin koirien käyttäytymiseen liittyviä geenejä.

Tuoreet löydökset muistuttavat ihmisen perimästä tehtyjä löydöksiä, samoin kuin aiemmat tutkimukset.

Aggressiivisuuteen liittyvät geenit sijoittuvat koirilla ja ihmisillä samoille alueille tai lähekkäin. Koulutettavuuteen liittyvät koirien geenialueet vastaavat ihmisillä älykkyyteen ja tiedonkäsittelyyn liittyviä geenejä.

Neljän eri yhdysvaltalaisen yli­opiston tutkijat käyttivät aineistonaan yli 14000 koiran käyttäyty-misestä saatuja tietoja. Koirat edustivat satakuntaa eri rotua. Käyttäytymistä koskevat tiedot yhdistettiin koirarotujen keskimääräisiä genotyyppejä kartoittaneisiin tietoihin.

”Löysimme vahvoja rotukohtaisia periytyvyyksiä 14 käyttäytymispiirteelle”, tutkijanelikko kirjoittaa Proceedings of the ­Royal Society B -tiedelehdessä.

Vahvimmin periytyviä piirteitä olivat koulutettavuus, vieraisiin suuntautuva aggressiivisuus, takaa-ajo, kiintymys ja huomiohakuisuus.

Löydökset sopivat hypoteesiin, jonka mukaan näillä käyttäytymispiirteillä on ollut tärkeä merkitys nykyisten koirarotujen muotoutumisessa.

TIEDE-lehti 20.1.2020