Aikuisen koiran tuonti

                                                   EU-maista :

 

          sis. Andorra, Färsaaret, Gibraltar, Grönlanti, Islanti, Liechtenstein, Monaco, Norja,                             San Marino, Sveitsi ja Vatikaanista.

 • koiralla oltava tunnistusmerkintä, mikrosiru tai ennen 3.7.2011 annettu selvästi luettavissa oleva tatuointi ennen raivotautirokotuksen antamista
 • mikrosirun oltava luettavissa ISO 11785 -standardin mukaisella lukulaitteella.
 • vastattava ISO 11784 -standardia ja sovellettava HDX- tai FDX-B-tekniikkaa
 • raivotautirokotus on annettu aikaisintaan 12 viikon iässä ja lähtöpaikkaan ei saa kohdistua raivotaudista johtuvia rajoittavia määräyksiä
 • raivotautirokotuksen jälkeen tulee noudattaa odotusaika 21 vrk                                                                             tai   
 • vasta-ainetesti 30 vrk rokotuksesta, testin tulos tulee olla 0,5 IU/ml tai sen yli, näytteen ottamisen jälkeen odotusaika lähtömaassa on 3kk ja näyte tulee analysoida EU:n hyväkymässä laboratoriossa.​

                                          ​Hyväksytyt laboratoriot

 • ekinokokkoosilääkitys annettu vähintään 1, enintään 5 päivää ennen koiran tuontia
 • kliininen tarkastus 48 tunnin sisällä ennen matkaan lähtöä
 • koiralla on oltava alkuperämaan  virkaeläinlääkärin myöntämä EU-mallinen terveystodistus;  voimassa 10 päivää sen myöntämisestä
 • terveystodistus voidaan myöntää, kun kaikki toimenpiteet on suoritettu.                                on suositeltavaa skannata terveystodistus Ruokavirastoon ennen, kun eläin lähtee matkaan, jotta voidaan varmistua että kyseessä on oikea malli ja että tuontivaatimukset täyttyvät.
 • alkuperäiset rokotusasiakirjat tai oikeaksi todistetut kopiot
 • eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisessä EU-jäsenmaassa, jonne eläin saapuu, jolloin hyväksymisen yhteydessä eläimelle myönnetään CVED-todistus ja tieto jää TRACES-järjestelmään.
 • ekinokokkilääkitystä ei vaadita, kun koira tulee suoraan Suomeen Norjasta, UK:sta, Irlannista tai Maltalta.
 •  
 • lemmikkieläinpassi, jossa on koiran tunnistusta koskevat tiedot sekä eläinlääkärin tekemä merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta sekä tarvittaessa kliinisestä tutkimuksesta ja ekinokokkoosilääkityksestä.
 •  
  • EU:n lemmikkieläinpassi, yhtenäinen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.Muut käytössä olevat rokotuskortit eivät korvaa uuden mallin mukaista lemmikkieläinpassia.
  • Andorrasta, Färsaarilta, Gibraltarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanista tulevat koirat tarvitsevat kolmannen maan lemmikkipassin.

                            Eläinlääkinnälliset rajatarkastusasemat Euroopassa

 • Suomeen koirat voidaan tuoda vain Helsinki-Vantaan lentoaseman tai Vaalimaan kautta
 • HUOM!   Lentoteitse saapuvat eläimet voivat tulla vain rahtina.                                                             Mikäli eläin tuodaan saattajan kanssa, se hylätään ja palautetaan lähtömaahan                        tai lopetetaan.         Toimintaohje
 • Ennakkoilmoitus on tehtävä Traces-järjestelmää käyttäen vähintään 24 tuntia ennen tuontia ja rajaeläinlääkäri varata paikalle hyvissä ajoin etukäteen. Yksityishenkilöille voidaan tehdä Traces-ilmoitus lisämaksusta, jos tästä ilmoitetaan vähintään 24 tuntia etukäteen. Jos Traces-ilmoitus on  myöhässä tai puutteellisesti täytetty, veloitetaan tarkastusmaksu  kaksinkertaisena.

 

 

Tuonti on sallittua vain tietyistä maista. Mikäli alkuperämaa ei ole lueteltuna alempana linkissä olevissa listoissa, ei tuonti ole sallittua 

 

                                            -- Tuontimaaluettelo --