Lisäinfoa tuontiin

EU maihin rinnastetaan myös Andorra, Färsaaret, Gibraltar, Grönlanti, Islanti, Liechtenstein, Monaco, Norja, San Marino, Sveitsi ja Vatikaani.

                                                            Vaadittavat kriteerit:

 • Raivotautirokotus on annettu aikaisintaan 12 viikon iässä ja lähtöpaikkaan ei saa kohdistua raivotaudista johtuvia rajoittavia määräyksiä
  • raivotautirokotuksen jälkeen tulee noudattaa odotusaika 21 vrk                                                           tai   
  • vasta-ainetesti 30 vrk rokotuksesta: testin tulos tulee olla 0,5 IU/ml tai sen yli, näytteen ottamisen jälkeen odotusaika lähtömaassa on 3kk ja näyte tulee analysoida EU:n hyväkymässä laboratoriossa.
 • Ekinokokkoosilääkitys annettu vähint. 1vrk ja enintään 5 vrk ennen koiran tuontia
  • kliininen tarkastus tehtävä 48 tunnin sisällä ennen matkaan lähtöä
  • koiralla on oltava alkuperämaan  virkaeläinlääkärin myöntämä EU-mallinen terveystodistus;  voimassa 10 päivää sen myöntämisestä
  • terveystodistus voidaan myöntää, kun kaikki toimenpiteet on suoritettu. Suositeltavaa skannata terveystodistus Ruokavirastoon ennen kun eläin lähtee matkaan, jotta voidaan varmistua että kyseessä on oikea malli ja että tuontivaatimukset täyttyvät.
  • alkuperäiset rokotusasiakirjat tai oikeaksi todistetut kopiot
  • eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisessä EU-jäsenmaassa, jonne eläin saapuu, jolloin hyväksymisen yhteydessä eläimelle myönnetään CVED-todistus ja tieto jää TRACES-järjestelmään.
  • ekinokokkilääkitystä ei vaadita, kun koira tulee suoraan Suomeen Norjasta, UK:sta, Irlannista tai Maltalta.
 • Lemmikkieläinpassi, jossa on koiran tunnistusta koskevat tiedot sekä eläin-lääkärin tekemä merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta sekä tarvittaessa kliinisestä tutkimuksesta ja ekinokokkoosilääkityksestä.
  • EU:n lemmikkieläinpassi on yhtenäinen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.Muut käytössä olevat rokotuskortit eivät korvaa uuden mallin mukaista lemmikkieläinpassia.
  • Andorrasta, Färsaarilta, Gibraltarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanista tulevat koirat tarvitsevat kolmannen maan lemmikkipassin.

                            Eläinlääkinnälliset rajatarkastusasemat Euroopassa

 • Suomeen koirat voidaan tuoda vain Helsinki-Vantaan lentoaseman tai Vaalimaan kautta.
  • HUOM!   Lentoteitse saapuvat eläimet voivat tulla vain rahtina. Mikäli eläin tuodaan saattajan kanssa, se hylätään ja palautetaan lähtömaahan tai lopetetaan.                                                                                  Toimintaohje
  • Ennakkoilmoitus on tehtävä Traces-järjestelmää käyttäen vähintään 24 tuntia ennen tuontia ja rajaeläinlääkäri varata paikalle hyvissä ajoin etukäteen. Yksityishenkilöille voidaan tehdä Traces-ilmoitus lisämaksusta, jos tästä ilmoitetaan vähintään 24 tuntia etukäteen. Jos Traces-ilmoitus on  myöhässä tai puutteellisesti täytetty, veloitetaan tarkastusmaksu  kaksinkertaisena.

Tuonti on sallittua vain tietyistä maista. Mikäli alkuperämaa ei ole lueteltuna alempana linkissä olevissa listoissa, ei tuonti ole sallittua 

                                            -- Tuontimaaluettelo --